Det vanligaste sättet att spara sina pengar är att helt enkelt ha dom på ett vanligt sparkonto för att undvika att dom minskar i värde genom dåliga aktieköp eller andra investeringar. Men faktum är att det kan skilja mycket mellan räntorna på olika sparkonton och det kan vara frestande att flytta sina pengar till ett sparkonto med högre ränta. Dock bör man läsa på lite om vad som gäller när man sätter i pengar på ett sparkonto med högre ränta, så man är medveten om vilken risk man tar.

 

Sparkonto med insättningsgaranti

De allra flesta bankerna erbjuder en väldigt låg ränta på sina sparkonton vilket gör att aktiva sparare ser sig om efter alternativ för att få en högre avkastning. Även om aktier och fonder historiskt sett varit en lönsam investering så finns det alltid en risk att de minskar i värde vilket gör att man förlorar en del av sitt sparkapital. Den risken är inte bekväm för alla, men som tur är finns det ett bra alternativ genom att ha sina pengar på ett sparkonto istället. Då får man en förutbestämd ränta på sitt kapital oavsett vad som händer på världens börser. Just nu är reporäntan väldigt låg vilket också speglar bankernas sparräntor som ligger runt 0.5%. Den stora fördelen med att välja ett sparkonto från någon av de stora och välkända bankerna är att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att om banken skulle gå i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in under tiden som man har sitt sparkapital hos banken så så får man tillbaka sina pengar ändå.

 

Sparkonto utan insättningsgaranti

Nackdelen med ett sparkonto med insättningsgaranti är att räntan är väldigt låg, ibland lägre än inflationstakten vilket innebär att pengarna förlorar i värde även på ett sparkonto. Därför kan det lockande att undersöka om det finns bättre alternativ för att få bättre avkastning på sitt kapital. Förutom storbankerna så finns det andra aktörer som erbjuder sparkonto och för att locka till sig kunder så erbjuder de oftast en betydligt högre ränta. Det man bör vara medveten om är att dessa sparkonton väldigt sällan har någon insättningsgaranti, vilket gör det till en högre risk att placera sina pengar på deras sparkonto. Därför bör man göra en noggrann utvärdering av aktören för att försäkra sig om att de har en seriös och solid verksamhet som klarar av en eventuell lågkonjuktur då det finns risk för att många sparare behöver ta ut sitt kapital.

 

Jämför Sparkonto med bäst sparränta

För att göra det lättare för dig som är ute efter att placera dina pengar på ett sparkonto har vi skapat en tabell med sparkonton från olika aktörer samt grundläggande information om respektive konto för att ge en snabb överblick av vilka krav som ställs, det kan vara att man måste binda sitt kapital ett visst antal år, eller så får man inte ta ut pengarna förrän avtalsperioden är slut. Det är även viktigt att veta om det är en rörlig eller fast ränta på sparkontot.

 

Rörlig eller fast ränta på sitt sparkonto?

De flesta sparkonton har en rörlig ränta vilket innebär att räntan kan ändra under tiden man har sitt kapital på sparkontot. Det betyder dock inte nödvändigtvis vara något dåligt eftersom räntan kan både höjas och sänkas. Räntan på ett sparkonto bestäms oftast utifrån Riksbankens reporänta som just nu är väldigt låg, därför finns det en god chans att räntan kommer att höjdas de närmsta 5-10 åren, vilket i så fall skulle innebära en bättre avkastning på sparkapitalet.

Det finns dock sparkonton med en fast ränta, dessa sparkonton kallas fasträntekonto. Dessa konton har oftast en fast bindningstid och ett minimum belopp man måste investera för att få ta del av den högre räntan. Räntan på dessa konton brukar ligga mellan 1-2%, men då omfattas sparkontot av den statliga insättningsgarantin, vilket ger en ökad trygghet.

 

Alternativ till sparkonto

För den som letar efter alternativ till att ha sitt sparkapital på ett sparkonto så har vi skrivet en artikel om populära sätt att investera sina pengar, där vi går igenom olika sätt att få avkastning på sitt kapital. Dock ska man komma ihåg att inget alternativ är lika säkert som att ha sina pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti.

Kategorier: Spartips