Ett av de lättaste sätten att öka sitt kapital över tid är att utnyttja ränta på ränta effekten. Genom att återinvestera utdelningar från aktier eller låta ränta på ett sparkonto bli en del av det totala kapitalet kan man få en bra procentuell avkastning på sitt initiala kapital, förutsatt att man ger det tid.

 

Så fungerar ränta på ränta

När man sätter in pengar på ett sparkonto så får man en ränta på sina sparpengar för att man har sina pengar hos banken. Vilket gör att om man sätter in 10 000 kronor på ett sparkonto med tre procents ränta så kommer man efter ett år ha 10 300 kronor på kontot. 10 000 är de sparade pengarna och 300 kronor är intjänad ränta. Nästkommande år börjar man året med ett kapital på 10 300 istället och efter årets slut så har man 10 609 på sitt sparkonto. 10 300 från föregående år samt 309 kronor i intjänad ränta under det andra året. Som man kan se så har man fått 309 kronor istället för 300, vilket är ett resultat av att man fått ränta på den intjänande ränta under det första året. Under tid så byggs kapitalet upp och förutsatt att man återinvesterar räntan så kan man få en väldigt bra avkastning över tid. Det är inte konstigt att Albert Einstein ska ha kallat fenomenet med ränta på ränta för världens åttonde underverk.

Ränta på ränta

 

Formeln för ränta på ränta

För att räkna ut hur mycket du kan spara med hjälp av ränta på ränta-effekten behöver du veta hur mycket pengar du ska börja med att spara, vilken ränta du får på ditt kapital samt hur länge du tänker spara pengarna.

Ränta på Ränta formel

Olika sätt att få ränta på ränta på sitt kapital

Det finns ett flertal olika sätt att få en ränta på ränta effekt på sitt kapital, det viktigaste är att läsa på och göra en bedömning av hur stor risk man är bekväm med att ta. Ett tips är att använda sig av flera olika sätt för at sprida risken att förlora pengar.

Utdelningsaktier

Aktier och fonder är ett populärt sätt att få avkastning på sitt kapital och det finns massor med olika tekniker och strategier för att optimera sin avkastning. Men för dig som är ute efter ett lätt och effektivt sätt att utnyttja ränta på ränta effekten är att investera i utdelningsaktier. En utdelningsaktie är en aktie där en del av vinsten betalas ut till aktieägarna. Detta kan ske med olika tidspann men i Sverige så är det vanligast att det betalas ut en gång om året. Det är alltså pengar som aktieägarna får ta del av oavsett aktiens kursutveckling. Fördelen med en aktieutdelning kontra en ränta på ett sparkonto är att aktieutdelningen oftast är högre, de flesta som använder sig av den här metoden för att få avkastning på sitt kapital strävar efter att få en direktavkastning på 4-5%.

Sparkonto

Det säkraste sättet att spara pengar är att ha det på ett sparkonto, men det är också den metoden som ger sämst avkastning på kapitalet. Framför allt nu när räntan är så låg. Ett vanligt sparkonto idag har oftast lägre än 1% ränta, vilket gör att man får betydligt sämre avkastning på sitt kapital jämfört med om man investerar sina pengar i utdelningsaktier.

För den som vill ta en lite högre risk kan man sätta in sina pengar på ett sparkonto med högre ränta, ibland upp till 8%, vilket är bättre än många utdelningsaktier. Men för att få en högre ränta så vill aktören som erbjuder sparkontot att man binder upp pengarna på kontot under en viss tid. Rent generellt så får man en högre ränta desto längre man binder upp pengarna. Något som är väldigt viktigt att veta är att dessa aktörer oftast inte täcks av insättningsgarantin som innebär att om de går i konkurs så får man inte tillbaka sina pengar.

P2P-lån

Slutligen så har vi P2P-lån vilket innebär att man lånar ut sitt kapital till en privatperson mot att man får ränta på pengarna, precis som en bank. För att sprida risken så lånas pengarna ut till flera olika personer vilket gör att sannolikheten att man blir av med sitt kapital minskar drastiskt. Det finns flera olika aktörer man kan knuta till sig om man är intresserad av P2p-lån och alla har olika räntesatser men vanligtvis kan man få runt 5% i årliga ränta på sitt kapital.

Kategorier: Spartips