Aktier

Ett av de populäraste sätten bland investerare att placera sitt sparkapital är att köpa aktier. Anledningen är att det historiskt sett har gett en väldigt bra avkastning över tid. Faktum är att den svenska börsen har gett en genomsnittlig avkastning på 7-8%. Värt att tänka på är att det sjävklart har kantats av både upp och nedgångar vilket gör att det är svårt att applicera på en kort placeringshorisont. Därför brukar man rekommendera att man behåller sina aktier minst 5 till10 år för att minska risken. För dig som är nybörjare på aktier, eller vill ha lite inspiration har vi skrivet en artikel om 10 populära nybörjaraktier, som passar personer som vill komma igång med att spara i aktier.

 

Fonder

En fond är en samling värdepapper som ägs av dem som sparar i fonden. Till skillnad mot en aktie så har en fond oftast en fondavgift som man får betala oavsett fondens utveckling. Den stora fördelen med fonder kontra aktier är att eftersom en fond innehåller en samling värdepapper så är den inte lika känsligt för yttre påverkan som en aktie kan vara. Fonder ger också möjligheten att investera i specifika branscher och geografiska områden. De vanligaste typerna av fonder är Aktiefonder, Räntefonder och Indexfonder. Men det finns även Blandfonder och Hedgefonder också.

 

Investera i lån

Ett populärt alternativ till at placera sina pengar på börsen är att investera i lån, eller peer to peer lån som det också kallas. Ett P2P-lån fungerar på så vis att man som investerare sätter pengar på ett konot hos till exempel Lendify eller Brocc som agerar mellanhand mellan investerare och låntagare. Sedan lånas pengarna man satt in på kontot ut till privatpersoner. För att sprida risken och undvika att lånet inte betalas tillbaka, sprids kapitalet på flera privatpersoner. Vilket gör att man bara lånar ut en liten del av sitt kapital till en individ. Avkastningen varierar från olika aktör och tid man lånar ut pengarna, men rent generellt kan man räkna med en avkastning på ca 4-6%.

 

Investera i fastigheter

Ett annat populärt sätt att investera sina pengar är att investera i fastigheter. Fastigheter har generellt en låg risk och det finns flera olika sätt att investera i fastigheter. Dels kan man investera i ett börsnoterat fastighetsbolag, eller så köper man en fastighet som man hyr ut. Men i den här artikeln tänkte vi fokusera på att investera i fastigheter genom crowdfunding. Precis som när man investerar i ett lån så kan man låna ut pengar till ett fastighetsprojekt. Genom att låna ut pengar till företag som vill bygga en ny fastighet kan man få avkastning på sitt kapital. Crowdfunding betyder att flera personer går ihop och lånar ut pengar till ett projekt. Det gör det möjligt att investera en mindre summa pengar, och på så vis kan man investera sitt kapital i flera olika projekt och sprida risken kontra om man var tvungen att investera en stor summa pengar i ett projekt.

 

Investera i guld och råvaror

Även om råvaror innebär en högre risk, precis som aktier och fonder så har de fördelen av att dom inte är beroende av börsens utveckling. Det gör att dom till ett bra komplement till aktier och fonder och det är många som hävdar att en del av en välbalanserad investeringsportfölj för utgöras av guld och andra ädelmetaller som historiskt sett har varit en stabil investering med god avkastning.

 

Sparkonto

Slutligen så kan man även ha sitt sparkapital på ett vanligt sparkonto. Den stora fördelen med det är att deet är en låg risk, man kan inte förlora sina pengar på ett sparkonto som täcks av den statliga insättningsgarantin. Något som ger en trygghet om något oförutsägbart skulle hända som man behöver sina pengar till. Det kan vara allt från att man skadar sig till att man blir av med jobbet. Har man då allt sparkapital i aktier och fonder som ligger på minus kan man behöva sälja med förlust och på så vis förlorar delar av sitt kapital. Därför bör man alltid sträva efter att ha en del av sitt sparkapital på ett sparkonto så kan man använda det vid behov.