Det är alltid en risk att handla med aktier eftersom företaget man köper in sig i kan minska i värde och så även aktien man köp. Ett sätt att minska risken är att köpa aktier i väletablerade och stabila företag som gått med vinst i flera år. Även om man aldrig kan veta hur mycket ett företag kommer vara värt i framtiden så är det en mindre risk att köpa aktier i ett välskött företag än ett förhoppningbolag som inte går med vinst.

De flesta vinstdrivande företagen delar ut en del av vinsten till sina aktieägare, dessa aktier brukar man kalla utdelningsaktier. Hur mycket bolaget delar ut varierar från bolag till bolag men det är ganska normalt att ett företag delar ut mellan 3-6 % av aktiens värde. Detta är en väldigt stor föredel eftersom man får pengar från sin investering oavsett om värdet på aktierna i företaget ökar eller minskar. Det finns till och med investerare som bara ser till utdelningspotentialen från ett bolag och bryr sig inte om företaget ökar eller minskar i värde så länge de behåller utdelningen på samma nivåer.

Även om det finns en risk att företaget sänker sin utdelning så är den risken betydligt lägre än att man köper aktier i företaget som sedan minskar i värde. Köper man aktier i ett välskött företag så ökar de oftast i värde om man placerar på en tidhorisont på 5-10 års sikt men det är inte alls säkert aktierna ökar i värde direkt efter man har köpt dom och därför är det mer förutsägbart hur mycket man kommer att tjäna genom utdelningen i företaget.

Något man ska tänka på när man investerar i utdelningsaktier är att inte stirra sig blind på hur mycket utdelning man får. Vissa företag lockar med höga utdelningar men det är oftast relaterat till låga kursuppgångar. Detta eftersom bolaget helt enkelt inte investerar lika mycket i tillväxt eftersom de delar ut överskottet i bolaget till sina aktieägare. Det finns självklart undantag men i regel brukar de flesta vilja ligga på ett snitt av 4-5% i utdelningar från sina aktieinnehav.

Kategorier: Aktier & fonder